อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหัวไทร เลขที่ 195 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 075 389 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหัวไทร


การปกครอง : อำเภอหัวไทร มี 11 ตำบล 99 หมู่บ้าน
1. ตำบลหัวไทร
2. ตำบลเกาะเพชร
3. ตำบลหน้าสตน
4. ตำบลรามแก้ว
5. ตำบลทรายขาว
6. ตำบลควนชะลิก
7. ตำบลแหลม
8. ตำบลท่าซอม
9. ตำบลเขาพังไกร
10. ตำบลบางนบ
11. ตำบลบ้านราม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหัวไทร
2. เทศบาลตำบลหน้าสตน
3. เทศบาลตำบลเกาะเพชร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร

พื้นที่ : 417.73 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 63,258 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย มากหลายศิลปิน

พิกัด
8°2′24″N 100°16′30″E

แผนที่อำเภอหัวไทรความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ