อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจุน เลขที่ 361 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

โทรศัพท์ : 054 459 234

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจุน


การปกครอง : อำเภอจุน มี 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน
1. ตำบลจุน
2. ตำบลห้วยข้าวก่ำ
3. ตำบลลอ
4. ตำบลห้วยยางขาม
5. ตำบลหงส์หิน
6. ตำบลพระธาตุขิงแกง
7. ตำบลทุ่งรวงทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจุน
2. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
3. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
4. เทศบาลตำบลเวียงลอ
5. เทศบาลตำบลหงส์หิน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จุน

พื้นที่ : 571.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,292 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุขิงแกง แหล่งปลาเค้า ค่าวหงส์หิน ถิ่นเวียงลอ พืชผลเกษตรมีเพียงพอ ข้าวก่ำงาม

พิกัด
19°20′12″N 100°8′6″E

แผนที่อำเภอจุนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ