อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053 695 560


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


การปกครอง : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 7 ตำบล 70 หมู่บ้าน
1. ตำบลจองคำ
2. ตำบลห้วยปูลิง
3. ตำบลห้วยโป่ง
4. ตำบลห้วยผา
5. ตำบลผาบ่อง
6. ตำบลหมอกจำแป่
7. ตำบลปางหมู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

พื้นที่ : 2,483.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 63,708 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนาวสุดหนาว พันเขาเคล้าทะเลหมอก งามล้ำถ้ำปลาน่ามอง ปางตองครองสง่าคู่พระบารมี

พิกัด
19°18′14″N 97°58′38″E

แผนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ