อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160

โทรศัพท์ : 054 495 096

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงม่วน


การปกครอง : อำเภอเชียงม่วน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงม่วน
2. ตำบลสระ
3. ตำบลบ้านมาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงม่วน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน

พื้นที่ : 722.86 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 18,328 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ไดโนเสาร์แก่งหลวง บวงสรวงพระธาตุภูปอ บ่อแร่ถ่านหิน ภูเขาดินฝั่งต้า ท่าฟ้าโบราณสถาน ธารสวรรค์บ่อเบี้ย

พิกัด
18°53′12″N 100°18′12″E

แผนที่อำเภอเชียงม่วน