อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภาชี หมู่ที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140

โทรศัพท์ : 035 311 576

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภาชี


การปกครอง : อำเภอภาชี มี 8 ตำบล 72 หมู่บ้าน
1. ตำบลภาชี
2. ตำบลโคกม่วง
3. ตำบลพระแก้ว
4. ตำบลระโสม
5. ตำบลกระจิว
6. ตำบลหนองน้ำใส
7. ตำบลไผ่ล้อม
8. ตำบลดอนหญ้านาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลภาชี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภาชี
18250    เฉพาะตำบลระโสม หมู่ 5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์

พื้นที่ : 104.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,088 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชุมทางรถไฟ พระใหญ่ดอนกลาง เห็ดฟางภาชี ของดีหลวงพ่อรวย

พิกัด
14°26′57″N 100°43′42″E

แผนที่อำเภอภาชีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ