จังหวัดนครนายก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครนายก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครนายก มี 4 อำเภอ 41 ตำบล 403 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครนายก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครนายก
2. อำเภอบ้านนา
3. อำเภอปากพลี
4. อำเภอองครักษ์


ตราประจำจังหวัดนครนายก


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครนายก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครนายก มี 13 ตำบล 125 หมู่บ้าน

 • ตำบลนครนายก
 • ตำบลพรหมณี
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลเขาพระ
 • ตำบลบ้านใหญ่
 • ตำบลหินตั้ง
 • ตำบลวังกระโจม
 • ตำบลสาริกา
 • ตำบลท่าทราย
 • ตำบลศรีนาวา
 • ตำบลดอนยอ
 • ตำบลดงละคร
 • ตำบลศรีจุฬา
2. อำเภอบ้านนา มี 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลศรีกะอาง
 • ตำบลบ้านพร้าว
 • ตำบลเขาเพิ่ม
 • ตำบลบ้านพริก
 • ตำบลป่าขะ
 • ตำบลอาษา
 • ตำบลพิกุลออก
 • ตำบลทองหลาง
 • ตำบลบางอ้อ
3. อำเภอปากพลี มี 7 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากพลี
 • ตำบลนาหินลาด
 • ตำบลเกาะหวาย
 • ตำบลหนองแสง
 • ตำบลเกาะโพธิ์
 • ตำบลโคกกรวด
 • ตำบลท่าเรือ
4. อำเภอองครักษ์ มี 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน

 • ตำบลองครักษ์
 • ตำบลคลองใหญ่
 • ตำบลพระอาจารย์
 • ตำบลชุมพล
 • ตำบลบึงศาล
 • ตำบลบางลูกเสือ
 • ตำบลศีรษะกระบือ
 • ตำบลบางปลากด
 • ตำบลโพธิ์แทน
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลบางสมบูรณ์
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนเตรียมทหาร
 • ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • โลตัส นครนายก
 • โลตัส องครักษ์
 • สยามแม็คโคร นครนายก
 • บิ๊กวัน ซุปเปอร์สโตร์


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครนายก


เกร็ดความรู้จังหวัดนครนายก

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 2,122 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 260,117 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 122.58 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสุพรรณิการ์
อักษรย่อ : นย, NYK
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 037 314 575


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ