อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 044 561 314

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศีขรภูมิ


การปกครอง : อำเภอศีขรภูมิ มี 15 ตำบล 228 หมู่บ้าน
1. ตำบลระแงง
2. ตำบลผักไหม
3. ตำบลหนองเหล็ก
4. ตำบลตรึม
5. ตำบลหนองขวาว
6. ตำบลจารพัต
7. ตำบลช่างปี่
8. ตำบลยาง
9. ตำบลกุดหวาย
10. ตำบลแตล
11. ตำบลขวาวใหญ่
12. ตำบลหนองบัว
13. ตำบลตรมไพร
14. ตำบลคาละแมะ
15. ตำบลนารุ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ
2. เทศบาลตำบลผักไหม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ

พื้นที่ : 634.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 134,796 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองหลายภาษา หลากวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่ล้ำลึก

พิกัด
14°56′48″N 103°47′30″E

แผนที่อำเภอศีขรภูมิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ