อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ถนนประเวสไพรวัน ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

โทรศัพท์ : 055 761 083

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพรานกระต่าย


การปกครอง : อำเภอพรานกระต่าย มี 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน 
1. ตำบลพรานกระต่าย
2. ตำบลวังตะแบก
3. ตำบลเขาคีริส
4. ตำบลวังควง
5. ตำบลคลองพิไกร
6. ตำบลหนองหัววัว
7. ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
8. ตำบลห้วยยั้ง
9. ตำบลท่าไม้
10. ตำบลคุยบ้านโอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
2. เทศบาลตำบลบ้านพราน
3. เทศบาลตำบลคลองพิไกร
4. เทศบาลตำบลเขาคีริส
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย

พื้นที่ : 1,081.79 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,398 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เอกลักษณ์ภาษาถิ่น หินอ่อนเมืองพาน ตำนานถ้ำกระต่ายทอง เห็ดโคนดองรสดี

พิกัด
16°39′54″N 99°35′18″E

แผนที่อำเภอพรานกระต่ายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ