เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางกอกใหญ่ เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพโดยทั่วไปเป็นชุมชนเก่าแก่และที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างหนาแน่น รวมถึงเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี

สถานที่สำคัญในเขตบางกอกใหญ่มีมากมาย เช่น พระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม กองบัญชาการกองทัพเรือ โรงเรียนทวีธาภิเศก และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นต้น

เขตบางกอกใหญ่แต่เดิมมีชื่อว่าอำเภออำเภอหงสาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี ต่อมาไม่นานถูกยุบลงเป็นกิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ ขึ้นกับอำเภอบางยี่ขัน และถูกยกฐานะเป็นอำเภอบางกอกใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2501

ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนคร พร้อมตั้งเป็นจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ. 2514 และถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครในที่สุด


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางกอกใหญ่

ข้อมูลสำคัญของเขตบางกอกใหญ่

พื้นที่ : 6.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,675 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : บางกอกใหญ่เมืองหลวงไทยในอดีต ป้อมวิไชยประสิทธิ์พระราชวังเดิม เฉลิมพระนามพระเจ้ากรุงธน งามน่ายลพระปรางค์วัดอรุณ เทิดพุทธคุณหลวงพ่อเกษร นามขจรสมเด็จวัดพลับ เลิศกิตติศัพท์หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ งามน่าดูสองฝั่งคลองบางหลวง

เขตบางกอกใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงวัดอรุณ
  • แขวงวัดท่าพระ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0 2457 0069

รหัสไปรษณีย์ : 10600

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตพระนคร และเขตธนบุรี
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตธนบุรี
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ


แผนที่เขต
บางกอกใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ