อำเภอยะหา จังหวัดยะลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยะหา ถนนเสนานุรักษ์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073 291 167

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยะหา


การปกครอง : อำเภอยะหา มี 7 ตำบล 49 หมู่บ้าน
1. ตำบลยะหา
2. ตำบลปะแต
3. ตำบลกาตอง
4. ตำบลละแอ
5. ตำบลบาโงยซิแน
6. ตำบลตาชี
7. ตำบลบาโร๊ะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยะหา
2. เทศบาลตำบลปะแต
3. องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
95120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะหา

พื้นที่ : 500 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,476 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โรงพยาบาลเจ้าฟ้า ศาลาดูจันทร์ นานาพันธุ์ผลไม้ หลากหลายวัฒนธรรม สรรพนามเมืองขี้เหล็ก

พิกัด
6°28′42″N 101°8′6″E

แผนที่อำเภอยะหาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ