อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042 551 026

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนครพนม


การปกครอง : อำเภอเมืองนครพนม มี 15 ตำบล 167 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลโพธิ์ตาก
3. ตำบลหนองแสง
4. ตำบลวังตามัว
5. ตำบลนาทราย
6. ตำบลดงขวาง
7. ตำบลนาราชควาย
8. ตำบลหนองญาติ
9. ตำบลกุรุคุ
10. ตำบลคำเตย
11. ตำบลบ้านผึ้ง
12. ตำบลท่าค้อ
13. ตำบลอาจสามารถ
14. ตำบลบ้านกลาง
15. ตำบลขามเฒ่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลเมืองนครพนม
2. เทศบาลตำบลหนองญาติ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครพนม

พื้นที่ : 853.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 144,113 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมือง ริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม ประตูสู่อินโดจีน นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม

พิกัด
17°24′36″N 104°46′44″E

แผนที่อำเภอเมืองนครพนมเกร็ดความรู้อำเภอเมืองนครพนม
- อำเภอเมืองนครพนมเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ