อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 044 461 682

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบัวใหญ่


การปกครอง : อำเภอบัวใหญ่ มี 10 ตำบล 122 หมู่บ้าน
1. ตำบลบัวใหญ่    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลห้วยยาง    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลเสมาใหญ่    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลดอนตะหนิน    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองบัวสะอาด    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลโนนทองหลาง    มี 15 หมู่บ้าน
7. ตำบลกุดจอก    มี 14 หมู่บ้าน
8. ตำบลด่านช้าง    มี 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลขุนทอง    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองแจ้งใหญ่    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองบัวใหญ่
2. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่

พื้นที่ : 548.48 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 81,072 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นามเดิมด่านนอก เมืองดอกบัวไหม ชุมทางรถไฟ บึงใหญ่งดงาม ลือนามโต๊ะจีน ถิ่นหลานย่าโม

พิกัด
15°34′59″N 102°25′23″E

แผนที่อำเภอบัวใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ