อำเภอปัว จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปัว หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

โทรศัพท์ : 054 791 493

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปัว


การปกครอง : อำเภอปัว มี 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลปัว
2. ตำบลแงง
3. ตำบลสถาน
4. ตำบลศิลาแลง
5. ตำบลศิลาเพชร
6. ตำบลอวน
7. ตำบลไชยวัฒนา
8. ตำบลเจดีย์ชัย
9. ตำบลภูคา
10. ตำบลสกาด
11. ตำบลป่ากลาง
12. ตำบลวรนคร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปัว
2. เทศบาลตำบลศิลาแลง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแงง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
11. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลอวน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปัว

พื้นที่ : 657.36 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,259 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นผู้กล้าพญาผานอง ท่องอุทยานภูคา ผ้าทอไทยลื้อ เลื่องลือเครื่องเงิน

พิกัด
19°10′27″N 100°55′0″E

แผนที่อำเภอปัวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ