จังหวัดน่าน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดน่าน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดน่าน มี 15 อำเภอ 99 ตำบล 893 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดน่าน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองน่าน
2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3. อำเภอเชียงกลาง
4. อำเภอท่าวังผา
5. อำเภอทุ่งช้าง
6. อำเภอนาน้อย
7. อำเภอนาหมื่น
8. อำเภอบ่อเกลือ
9. อำเภอบ้านหลวง
10. อำเภอปัว
11. อำเภอภูเพียง
12. อำเภอแม่จริม
13. อำเภอเวียงสา
14. อำเภอสองแคว
15. อำเภอสันติสุข

ทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดน่าน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองน่าน     มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเวียง
 • ตำบลสะเนียน
 • ตำบลบ่อ
 • ตำบลบ่อสวก
 • ตำบลผาสิงห์
 • ตำบลกองควาย
 • ตำบลไชยสถาน
 • ตำบลดู่ใต้
 • ตำบลถืมตอง
 • ตำบลนาซาว
 • ตำบลเรือง
2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     มี 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยโก๋น
 • ตำบลขุนน่าน
3. อำเภอเชียงกลาง     มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงกลาง
 • ตำบลพระพุทธบาท
 • ตำบลเปือ
 • ตำบลพญาแก้ว
 • ตำบลเชียงคาน
 • ตำบลพระธาตุ
4. อำเภอท่าวังผา     มี 10 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าวังผา
 • ตำบลผาทอง
 • ตำบลริม
 • ตำบลแสนทอง
 • ตำบลป่าคา
 • ตำบลจอมพระ
 • ตำบลผาตอ
 • ตำบลศรีภูมิ
 • ตำบลตาลชุม
 • ตำบลยม
5. อำเภอทุ่งช้าง     มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งช้าง
 • ตำบลและ
 • ตำบลปอน
 • ตำบลงอบ
6. อำเภอนาน้อย     มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาน้อย
 • ตำบลเชียงของ
 • ตำบลน้ำตก
 • ตำบลศรีษะเกษ
 • ตำบลบัวใหญ่
 • ตำบลสถาน
 • ตำบลสันทะ
7. อำเภอนาหมื่น     มี 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาทะนุง
 • ตำบลปิงหลวง
 • ตำบลบ่อแก้ว
 • ตำบลเมืองลี
8. อำเภอบ่อเกลือ     มี 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ่อเกลือเหนือ
 • ตำบลบ่อเกลือใต้
 • ตำบลภูฟ้า
 • ตำบลดงพญา
9. อำเภอบ้านหลวง     มี 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านฟ้า
 • ตำบลบ้านพี้
 • ตำบลป่าคาหลวง
 • ตำบลสวด
10. อำเภอปัว     มี 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน
 • ตำบลปัว
 • ตำบลแงง
 • ตำบลสถาน
 • ตำบลศิลาแลง
 • ตำบลศิลาเพชร
 • ตำบลอวน
 • ตำบลไชยวัฒนา
 • ตำบลเจดีย์ชัย
 • ตำบลภูคา
 • ตำบลสกาด
 • ตำบลป่ากลาง
 • ตำบลวรนคร
11. อำเภอภูเพียง     มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลม่วงตึ๊ด
 • ตำบลฝายแก้ว
 • ตำบลนาปัง
 • ตำบลท่าน้าว
 • ตำบลน้ำแก่น
 • ตำบลเมืองจัง
 • ตำบลน้ำเกี๋ยน
12. อำเภอแม่จริม     มี 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่จริม
 • ตำบลน้ำปาย
 • ตำบลหนองแดง
 • ตำบลน้ำพาง
 • ตำบลหมอเมือง
13. อำเภอเวียงสา     มี 17 ตำบล 128 หมู่บ้าน
 • ตำบลกลางเวียง
 • ตำบลอ่ายนาไลย
 • ตำบลขึ่ง
 • ตำบลส้านนาหนองใหม่
 • ตำบลไหล่น่าน
 • ตำบลแม่ขะนิง
 • ตำบลตาลชุม
 • ตำบลแม่สาคร
 • ตำบลนาเหลือง
 • ตำบลจอมจันทร์
 • ตำบลส้าน
 • ตำบลแม่สา
 • ตำบลน้ำมวบ
 • ตำบลทุ่งศรีทอง
 • ตำบลน้ำปั้ว
 • ตำบลปงสนุก
 • ตำบลยาบหัวนา
14. อำเภอสองแคว     มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
 • ตำบลชนแดน
 • ตำบลยอด
 • ตำบลนาไร่หลวง
15. อำเภอสันติสุข     มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน

 • ตำบลดู่พงษ์
 • ตำบลพงษ์
 • ตำบลป่าแลวหลวง
อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศ สปป. ลาว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศ สปป. ลาว
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยน่าน)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ)
 • วิทยาลัยชุมชนน่าน
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาน่าน
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน
 • สยามแม็คโคร สาขาน่าน

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดน่าน

เกร็ดความรู้จังหวัดน่าน

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 11,472.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 475,875 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกำลังเสือโคร่ง
อักษรย่อ : นน, NAN
อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานถ้ำผาตูบ)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 16 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า)
พื้นที่ป่า : 4,633,715.95 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
รหัสไปรษณีย์ : 55000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เลขที่ 102 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054 710 341


จังหวัดนราธิวาส มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนราธิวาส มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนราธิวาส มี 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนราธิวาส
2. อำเภอสุไหงปาดี
3. อำเภอสุไหงโก-ลก
4. อำเภอสุคิริน
5. อำเภอศรีสาคร
6. อำเภอแว้ง
7. อำเภอรือเสาะ
8. อำเภอระแงะ
9. อำเภอยี่งอ
10. อำเภอบาเจาะ
11. อำเภอตากใบ
12. อำเภอเจาะไอร้อง
13. อำเภอจะแนะ


ตราประจำจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนราธิวาส     มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางนาค
 • ตำบลโคกเคียน
 • ตำบลลำภู
 • ตำบลกะลุวอเหนือ
 • ตำบลมะนังตายอ
 • ตำบลกะลุวอ
 • ตำบลบางปอ
2. อำเภอสุไหงปาดี    มี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุไหงปาดี
 • ตำบลกาวะ
 • ตำบลปะลุรู
 • ตำบลริโก๋
 • ตำบลสากอ
 • ตำบลโต๊ะเด็ง
3. อำเภอสุไหงโก-ลก    มี 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุไหงโก-ลก
 • ตำบลปาเสมัส
 • ตำบลปูโยะ
 • ตำบลมูโนะ
4. อำเภอสุคิริน    มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุคิริน
 • ตำบลมาโมง
 • ตำบลเกียร์
 • ตำบลภูเขาทอง
 • ตำบลร่มไทร
5. อำเภอศรีสาคร    มี 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีสาคร
 • ตำบลศรีบรรพต
 • ตำบลซากอ
 • ตำบลกาหลง
 • ตำบลตะมะยูง
 • ตำบลเชิงคีรี
6. อำเภอแว้ง    มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลแว้ง
 • ตำบลเอราวัณ
 • ตำบลกายูคละ
 • ตำบลแม่ดง
 • ตำบลฆอเลาะ
 • ตำบลโละจูด
7. อำเภอรือเสาะ    มี 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลรือเสาะ
 • ตำบลวารี
 • ตำบลสาวอ
 • ตำบลโคกสะตอ
 • ตำบลเรียง
 • ตำบลรือเสาะออก
 • ตำบลสามัคคี
 • ตำบลลาโละ
 • ตำบลบาตง
8. อำเภอระแงะ    มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลตันหยงมัส
 • ตำบลตันหยงลิมอ
 • ตำบลมะรือโบตก
 • ตำบลบองอ
 • ตำบลเฉลิม
 • ตำบลกาลิซา
 • ตำบลบาโงสะโต
9. อำเภอยี่งอ    มี 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลยี่งอ
 • ตำบลลุโบะบือซา
 • ตำบลละหาร
 • ตำบลตะปอเยาะ
 • ตำบลลุโบะบายะ
 • ตำบลจอเบาะ
10. อำเภอบาเจาะ    มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลบาเจาะ
 • ตำบลบาเระเหนือ
 • ตำบลบาเระใต้
 • ตำบลลุโบะสาวอ
 • ตำบลปะลุกาสาเมาะ
 • ตำบลกาเยาะมาตี
11. อำเภอตากใบ    มี 8 ตำบล 55 หมู่บ้าน 
 • ตำบลเจ๊ะเห
 • ตำบลโฆษิต
 • ตำบลไพรวัน
 • ตำบลนานาค
 • ตำบลพร่อน
 • ตำบลเกาะสะท้อน
 • ตำบลศาลาใหม่
 • ตำบลบางขุนทอง
12. อำเภอเจาะไอร้อง    มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลจวบ
 • ตำบลมะรือโบออก
 • ตำบลบูกิต
13. อำเภอจะแนะ    มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน

 • ตำบลจะแนะ
 • ตำบลช้างเผือก
 • ตำบลดุซงญอ
 • ตำบลผดุงมาตร
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
 • อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์นราธิวาส (กำลังจัดตั้ง)
 • วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานราธิวาส
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุไหงโก-ลก
 • ห้างซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนราธิวาส

เกร็ดความรู้จังหวัดนราธิวาส

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 4,475.43 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 809,660 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบานบุรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตะเคียนชันตาแมว
อักษรย่อ : นธ, NWT
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 8 ถนนศูนย์​ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 637


จังหวัดนครสวรรค์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครสวรรค์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครสวรรค์ มี 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. อำเภอหนองบัว
3. อำเภอลาดยาว
4. อำเภอแม่วงก์
5. อำเภอแม่เปิน
6. อำเภอไพศาลี
7. อำเภอพยุหะคีรี
8. อำเภอบรรพตพิสัย
9. อำเภอท่าตะโก
10. อำเภอตาคลี
11. อำเภอตากฟ้า
12. อำเภอชุมแสง
13. อำเภอชุมตาบง
14. อำเภอโกรกพระ
15. อำเภอเก้าเลี้ยว


"พาสาน" จุดเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญ
ของเมืองปากน้ำโพและจังหวัดนครสวรรค์
เครดิตภาพ : เว็บไซต์เภพาเที่ยว (https://www.phephatiew.com)


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครสวรรค์ มี 17 ตำบล 177 หมู่บ้าน

 • ตำบลปากน้ำโพ
 • ตำบลบึงเสนาท
 • ตำบลกลางแดด
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลเกรียงไกร
 • ตำบลหนองกระโดน
 • ตำบลแควใหญ่
 • ตำบลหนองกรด
 • ตำบลตะเคียนเลื่อน
 • ตำบลวัดไทรย์
 • ตำบลนครสวรรค์ตก
 • ตำบลนครสวรรค์ออก
 • ตำบลบ้านมะเกลือ
 • ตำบลบางพระหลวง
 • ตำบลพระนอน
 • ตำบลบางม่วง
 • ตำบลบ้านแก่ง
2. อำเภอหนองบัว มี 9 ตำบล 107 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลวังบ่อ
 • ตำบลหนองกลับ
 • ตำบลทุ่งทอง
 • ตำบลธารทหาร
 • ตำบลห้วยใหญ่
 • ตำบลห้วยร่วม
 • ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • ตำบลห้วยถั่วใต้
3. อำเภอลาดยาว มี 12 ตำบล 149 หมู่บ้าน
 • ตำบลลาดยาว
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลห้วยน้ำหอม
 • ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 • ตำบลวังม้า
 • ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • ตำบลวังเมือง
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลสร้อยละคร
 • ตำบลหนองนมวัว
 • ตำบลมาบแก
 • ตำบลหนองยาว
4. อำเภอแม่วงก์ มี 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่วงก์
 • ตำบลแม่เล่ย์
 • ตำบลเขาชนกัน
 • ตำบลวังซ่าน
5. อำเภอแม่เปิน มี 1 ตำบล 24 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่เปิน
6. อำเภอไพศาลี มี 8 ตำบล 101 หมู่บ้าน
 • ตำบลไพศาลี
 • ตำบลวังข่อย
 • ตำบลสำโรงชัย
 • ตำบลนาขอม
 • ตำบลโคกเดื่อ
 • ตำบลตะคร้อ
 • ตำบลวังน้ำลัด
 • ตำบลโพธิ์ประสาท
7. อำเภอพยุหะคีรี มี 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลพยุหะ
 • ตำบลสระทะเล
 • ตำบลเนินมะกอก
 • ตำบลเขากะลา
 • ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • ตำบลน้ำทรง
 • ตำบลม่วงหัก
 • ตำบลท่าน้ำอ้อย
 • ตำบลยางขาว
 • ตำบลเขาทอง
 • ตำบลย่านมัทรี
8. อำเภอบรรพตพิสัย มี 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่างิ้ว
 • ตำบลบึงปลาทู
 • ตำบลบางตาหงาย
 • ตำบลเจริญผล
 • ตำบลหูกวาง
 • ตำบลหนองตางู
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลหนองกรด
 • ตำบลบ้านแดน
 • ตำบลด่านช้าง
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลตาสัง
 • ตำบลตาขีด
9. อำเภอท่าตะโก มี 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าตะโก
 • ตำบลพนมเศษ
 • ตำบลพนมรอก
 • ตำบลวังใหญ่
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลทำนบ
 • ตำบลสายลำโพง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลดอนคา
 • ตำบลวังมหากร
10. อำเภอตาคลี มี 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน
 • ตำบลตาคลี
 • ตำบลหนองโพ
 • ตำบลช่องแค
 • ตำบลหนองหม้อ
 • ตำบลจันเสน
 • ตำบลสร้อยทอง
 • ตำบลห้วยหอม
 • ตำบลพรหมนิมิต
 • ตำบลลาดทิพรส
 • ตำบลหัวหวาย
11. อำเภอตากฟ้า มี 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน
 • ตำบลตากฟ้า
 • ตำบลเขาชายธง
 • ตำบลลำพยนต์
 • ตำบลอุดมธัญญา
 • ตำบลสุขสำราญ
 • ตำบลพุนกยูง
 • ตำบลหนองพิกุล
12. อำเภอชุมแสง มี 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลทับกฤช
 • ตำบลทับกฤชใต้
 • ตำบลฆะมัง
 • ตำบลพิกุล
 • ตำบลไผ่สิงห์
 • ตำบลเกยไชย
 • ตำบลโคกหม้อ
 • ตำบลท่าไม้
 • ตำบลพันลาน
 • ตำบลหนองกระเจา
 • ตำบลบางเคียน
13. อำเภอชุมตาบง มี 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลชุมตาบง
 • ตำบลปางสวรรค์
14. อำเภอโกรกพระ มี 9 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลโกรกพระ
 • ตำบลหาดสูง
 • ตำบลยางตาล
 • ตำบลเนินศาลา
 • ตำบลบางมะฝ่อ
 • ตำบลเนินกว้าว
 • ตำบลบางประมุง
 • ตำบลศาลาแดง
 • ตำบลนากลาง
15. อำเภอเก้าเลี้ยว มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลเก้าเลี้ยว
 • ตำบลเขาดิน
 • ตำบลมหาโพธิ
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลหนองเต่า

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • สยามแม็คโคร สาขานครสวรรค์
 • ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์พลาซ่า
 • ห้างวิถีเทพสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขานครสวรรค์
 • ห้างโลตัส เดอะวอล์ก
 • ห้างโลตัส สาขาตาคลี
 • ห้างโลตัส สาขาลาดยาว
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามาตุลี
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาท่าตะโก
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองบัว
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดยาว

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์

เกร็ดความรู้จังหวัดนครสวรรค์

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 9,597.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,035,028 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด :  เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสลา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเสลา
อักษรย่อ : นว, NSN
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
วนอุทยาน : 2 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056 227 001


จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 23 อำเภอ 170 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. อำเภอขนอม
3. อำเภอจุฬาภรณ์
4. อำเภอฉวาง
5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6. อำเภอชะอวด
7. อำเภอช้างกลาง
8. อำเภอเชียรใหญ่
9. อำเภอถ้ำพรรณรา
10. อำเภอท่าศาลา
11. อำเภอทุ่งสง
12. อำเภอทุ่งใหญ่
13. อำเภอนบพิตำ
14. อำเภอนาบอน
15. อำเภอบางขัน
16. อำเภอปากพนัง
17. อำเภอพรหมคีรี
18. อำเภอพระพรหม
19. อำเภอพิปูน
20. อำเภอร่อนพิบูลย์
21. อำเภอลานสกา
22. อำเภอสิชล
23. อำเภอหัวไทร

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พุทธสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี 16 ตำบล 115 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลท่าวัง
 • ตำบลท่าซัก
 • ตำบลคลัง
 • ตำบลปากพูน
 • ตำบลท่าไร่
 • ตำบลบางจาก
 • ตำบลปากนคร
 • ตำบลโพธิ์เสด็จ
 • ตำบลนาทราย
 • ตำบลท่างิ้ว
 • ตำบลกำแพงเซา
 • ตำบลนาเคียน
 • ตำบลไชยมนตรี
 • ตำบลมะม่วงสองต้น
2. อำเภอขนอม มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลขนอม
 • ตำบลท้องเนียน
 • ตำบลควนทอง
3. อำเภอจุฬาภรณ์ มี 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านควนมุด
 • ตำบลสามตำบล
 • ตำบลบ้านชะอวด
 • ตำบลทุ่งโพธิ์
 • ตำบลควนหนองคว้า
 • ตำบลนาหมอบุญ
4. อำเภอฉวาง มี 10 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 • ตำบลฉวาง
 • ตำบลจันดี
 • ตำบลละอาย
 • ตำบลนาเขลียง
 • ตำบลนาแว
 • ตำบลนากะชะ
 • ตำบลไม้เรียง
 • ตำบลไสหร้า
 • ตำบลกะเปียด
 • ตำบลห้วยปริก
5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียรเขา
 • ตำบลทางพูน
 • ตำบลดอนตรอ
 • ตำบลสวนหลวง
6. อำเภอชะอวด มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลชะอวด
 • ตำบลเขาพระทอง
 • ตำบลท่าเสม็ด
 • ตำบลควนหนองหงษ์
 • ตำบลท่าประจะ
 • ตำบลเกาะขันธ์
 • ตำบลเคร็ง
 • ตำบลขอนหาด
 • ตำบลวังอ่าง
 • ตำบลนางหลง
 • ตำบลบ้านตูล
7. อำเภอช้างกลาง มี 3 ตำบล 36 หมู่บ้าน
 • ตำบลช้างกลาง
 • ตำบลสวนขัน
 • ตำบลหลักช้าง
8. อำเภอเชียรใหญ่ มี 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียรใหญ่
 • ตำบลเสือหึง
 • ตำบลท่าขนาน
 • ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลเขาพระบาท
 • ตำบลบ้านเนิน
 • ตำบลการะเกด
 • ตำบลท้องลำเจียก
 • ตำบลไสหมาก
9. อำเภอถ้ำพรรณรา มี 3 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ตำบลถ้ำพรรณรา
 • ตำบลดุสิต
 • ตำบลคลองเส
10. อำเภอท่าศาลา มี 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าศาลา
 • ตำบลโมคลาน
 • ตำบลกลาย
 • ตำบลไทยบุรี
 • ตำบลท่าขึ้น
 • ตำบลดอนตะโก
 • ตำบลหัวตะพาน
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลสระแก้ว
11. อำเภอทุ่งสง มี 13 ตำบล 124 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลเขาขาว
 • ตำบลชะมาย
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลหนองหงส์
 • ตำบลถ้ำใหญ่
 • ตำบลควนกรด
 • ตำบลน้ำตก
 • ตำบลนาไม้ไผ่
 • ตำบลที่วัง
 • ตำบลนาหลวงเสน
 • ตำบลกะปาง
 • ตำบลเขาโร
12. อำเภอทุ่งใหญ่ มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลกรุงหยัน
 • ตำบลท่ายาง
 • ตำบลบางรูป
 • ตำบลทุ่งสัง
 • ตำบลปริก
 • ตำบลกุแหระ
13. อำเภอนบพิตำ มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลนบพิตำ
 • ตำบลนาเหรง
 • ตำบลกรุงชิง
 • ตำบลกะหรอ
14. อำเภอนาบอน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาบอน
 • ตำบลแก้วแสน
 • ตำบลทุ่งสง
15. อำเภอบางขัน มี 4 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางขัน
 • ตำบลบ้านนิคม
 • ตำบลบ้านลำนาว
 • ตำบลวังหิน
16. อำเภอปากพนัง มี 18 ตำบล 133 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากพนัง
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
 • ตำบลคลองน้อย
 • ตำบลบางศาลา
 • ตำบลป่าระกำ
 • ตำบลบางพระ
 • ตำบลชะเมา
 • ตำบลบางตะพง
 • ตำบลคลองกระบือ
 • ตำบลเกาะทวด
 • ตำบลท่าพยา
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลขนาบนาก
 • ตำบลหูล่อง
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลบ้านเพิง
 • ตำบลแหลมตะลุมพุก
17. อำเภอพรหมคีรี มี 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรหมโลก
 • ตำบลทอนหงส์
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลนาเรียง
 • ตำบลอินคีรี
18. อำเภอพระพรหม มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาพรุ
 • ตำบลช้างซ้าย
 • ตำบลนาสาร
 • ตำบลท้ายสำเภา
19. อำเภอพิปูน มี 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลพิปูน
 • ตำบลยางค้อม
 • ตำบลกะทูน
 • ตำบลควนกลาง
 • ตำบลเขาพระ
20. อำเภอร่อนพิบูลย์ มี 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลร่อนพิบูลย์
 • ตำบลควนชุม
 • ตำบลหินตก
 • ตำบลควนพัง
 • ตำบลเสาธง
 • ตำบลควนเกย
21. อำเภอลานสกา มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลลานสกา
 • ตำบลขุนทะเล
 • ตำบลกำโลน
 • ตำบลเขาแก้ว
 • ตำบลท่าดี
22. อำเภอสิชล มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน
 • ตำบลสิชล
 • ตำบลทุ่งใส
 • ตำบลทุ่งปรัง
 • ตำบลเขาน้อย
 • ตำบลฉลอง
 • ตำบลเทพราช
 • ตำบลเสาเภา
 • ตำบลสี่ขีด
 • ตำบลเปลี่ยน
23. อำเภอหัวไทร มี 11 ตำบล 99 หมู่บ้าน

 • ตำบลหัวไทร
 • ตำบลเกาะเพชร
 • ตำบลหน้าสตน
 • ตำบลรามแก้ว
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลควนชะลิก
 • ตำบลแหลม
 • ตำบลท่าซอม
 • ตำบลเขาพังไกร
 • ตำบลบางนบ
 • ตำบลบ้านราม
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขานัน
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
 • อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • วิทยาลัยศรีโสภณ
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
 • ห้างโลตัส สาขานครศรีธรรมราช
 • ห้างโลตัส  สาขาทุ่งสง
 • ห้างโลตัส  สาขาท่าศาลา
 • ห้างโลตัส  สาขาจันดี
 • ห้างโลตัส  สาขาสิชล
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช
 • สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช
 • สยามแม็คโคร  สาขาทุ่งสง
 • ห้างสรรพสินค้าสหไทย สาขานครศรีธรรมราช
 • ห้างสรรพสินค้าสหไทย สาขานครศรีธรรมราช (ช็อปปิ้งพลาซา)
 • ห้างสรรพสินค้าสหไทย สาขาทุ่งสง
 • ห้างโก! ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาจันดี

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช


เกร็ดความรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 9,942.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,549,344 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด :  เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแซะ
อักษรย่อ : นศ, NRT
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 69 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 1,136,886.43 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
รหัสไปรษณีย์ : 80000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075 356 952


จังหวัดนครพนม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครพนม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครพนม มี 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครพนม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครพนม
2. อำเภอท่าอุเทน
3. อำเภอธาตุพนม
4. อำเภอนาแก
5. อำเภอนาทม
6. อำเภอนาหว้า
7. อำเภอบ้านแพง
8. อำเภอปลาปาก
9. อำเภอโพนสวรรค์
10. อำเภอเรณูนคร
11. อำเภอวังยาง
12. อำเภอศรีสงคราม


พระธาตุพนม
ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครพนม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครพนม มี 15 ตำบล 167 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลโพธิ์ตาก
 • ตำบลหนองแสง
 • ตำบลวังตามัว
 • ตำบลนาทราย
 • ตำบลดงขวาง
 • ตำบลนาราชควาย
 • ตำบลหนองญาติ
 • ตำบลกุรุคุ
 • ตำบลคำเตย
 • ตำบลบ้านผึ้ง
 • ตำบลท่าค้อ
 • ตำบลอาจสามารถ
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลขามเฒ่า
2. อำเภอท่าอุเทน มี 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าอุเทน
 • ตำบลหนองเทา
 • ตำบลโนนตาล
 • ตำบลรามราช
 • ตำบลท่าจำปา
 • ตำบลเวินพระบาท
 • ตำบลไชยบุรี
 • ตำบลพะทาย
 • ตำบลพนอม
3. อำเภอธาตุพนม มี 12 ตำบล 136 หมู่บ้าน
 • ตำบลธาตุพนม
 • ตำบลนาหนาด
 • ตำบลฝั่งแดง
 • ตำบลธาตุพนมเหนือ
 • ตำบลโพนแพง
 • ตำบลกุดฉิม
 • ตำบลพระกลางทุ่ง
 • ตำบลอุ่มเหม้า
 • ตำบลนาถ่อน
 • ตำบลน้ำก่ำ
 • ตำบลแสนพัน
 • ตำบลดอนนางหงส์
4. อำเภอนาแก มี 12 ตำบล 143 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาแก
 • ตำบลหนองบ่อ
 • ตำบลพระซอง
 • ตำบลนาเลียง
 • ตำบลหนองสังข์
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลนาคู่
 • ตำบลคำพี้
 • ตำบลพิมาน
 • ตำบลสีชมพู
 • ตำบลพุ่มแก
 • ตำบลก้านเหลือง
5. อำเภอนาทม มี 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาทม
 • ตำบลดอนเตย
 • ตำบลหนองซน
6. อำเภอนาหว้า มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาหว้า
 • ตำบลนางัว
 • ตำบลบ้านเสียว
 • ตำบลนาคูณใหญ่
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลเหล่าพัฒนา
7. อำเภอบ้านแพง มี 6 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านแพง
 • ตำบลนาเข
 • ตำบลไผ่ล้อม
 • ตำบลนางัว
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลโพนทอง
8. อำเภอปลาปาก มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • 1. ตำบลปลาปาก
 • 2. ตำบลมหาชัย
 • 3. ตำบลหนองฮี
 • 4. ตำบลหนองเทาใหญ่
 • 5. ตำบลกุตาไก้
 • 6. ตำบลนามะเขือ
 • 7. ตำบลโคกสว่าง
 • 8. ตำบลโคกสูง
9. อำเภอโพนสวรรค์ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพนสวรรค์
 • ตำบลนาใน
 • ตำบลนาหัวบ่อ
 • ตำบลโพนจาน
 • ตำบลนาขมิ้น
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลโพนบก
10. อำเภอเรณูนคร มี 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลเรณู
 • ตำบลนาขาม
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลเรณูใต้
 • ตำบลท่าลาด
 • ตำบลโคกหินแฮ่
 • ตำบลนางาม
 • ตำบลหนองย่างชิ้น
11. อำเภอวังยาง มี 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลโคกสี
 • ตำบลยอดชาด
 • ตำบลหนองโพธิ์
12. อำเภอศรีสงคราม มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน

 • ตำบลศรีสงคราม
 • ตำบลหาดแพง
 • ตำบลนาเดื่อ
 • ตำบลโพนสว่าง
 • ตำบลบ้านเอื้อง
 • ตำบลนาคำ
 • ตำบลสามผง
 • ตำบลบ้านข่า
 • ตำบลท่าบ่อสงคราม
อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน ประเทศ สปป. ลาว (มีแม่น้ำโขงไหลคั่นกลาง)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับกับจังหวัดสกลนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูลังกา
 • อุทยานแห่งชาติภูผายล
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครพนม
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม
 • สยามแม็คโคร สาขานครพนม
 • ห้างโลตัส สาขานครพนม
 • ห้างโลตัส สาขาธาตุพนม

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครพนม

เกร็ดความรู้จังหวัดนครพนม

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 5,502.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 717,040 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกันเกรา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกันเกรา
อักษรย่อ : นพ, NPM
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042 511 287


จังหวัดนครปฐม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครปฐม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครปฐม มี 7 อำเภอ 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครปฐม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครปฐม
2. อำเภอกำแพงแสน
3. อำเภอดอนตูม
4. อำเภอนครชัยศรี
5. อำเภอบางเลน
6. อำเภอพุทธมณฑล
7. อำเภอสามพราน

องค์พระปฐมเจดีย์ พุทธสถานสำคัญของจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครปฐม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครปฐม มี 25 ตำบล 217 หมู่บ้าน

 • ตำบลพระปฐมเจดีย์
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลบางแขม
 • ตำบลหนองงูเหลือม
 • ตำบลพระประโทน
 • ตำบลทัพหลวง
 • ตำบลธรรมศาลา
 • ตำบลห้วยจรเข้
 • ตำบลตาก้อง
 • ตำบลสวนป่าน
 • ตำบลมาบแค
 • ตำบลสระกะเทียม
 • ตำบลสนามจันทร์
 • ตำบลลำพยา
 • ตำบลดอนยายหอม
 • ตำบลโพรงมะเดื่อ
 • ตำบลถนนขาด
 • ตำบลวังเย็น
 • ตำบลบ่อพลับ
 • ตำบลหนองดินแดง
 • ตำบลนครปฐม
 • ตำบลทุ่งน้อย
 • ตำบลวังตะกู
 • ตำบลสามควายเผือก
 • ตำบลหนองปากโลง

2. อำเภอกำแพงแสน มี 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน

 • ตำบลกำแพงแสน
 • ตำบลวังน้ำเขียว
 • ตำบลทุ่งกระพังโหม
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
 • ตำบลกระตีบ
 • ตำบลรางพิกุล
 • ตำบลทุ่งลูกนก
 • ตำบลห้วยม่วง
 • ตำบลห้วยขวาง
 • ตำบลห้วยหมอนทอง
 • ตำบลทุ่งขวาง
 • ตำบลสระพัฒนา
 • ตำบลสระสี่มุม
 • ตำบลดอนข่อย
 • ตำบลทุ่งบัว
3. อำเภอดอนตูม มี 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามง่าม
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลห้วยพระ
 • ตำบลดอนรวก
 • ตำบลลำเหย
 • ตำบลห้วยด้วน
 • ตำบลดอนพุทรา
 • ตำบลลำลูกบัว
4. อำเภอนครชัยศรี มี 24 ตำบล 108 หมู่บ้าน
 • ตำบลนครชัยศรี
 • ตำบลแหลมบัว
 • ตำบลบางกระเบา
 • ตำบลศรีมหาโพธิ์
 • ตำบลวัดแค
 • ตำบลไทยาวาส
 • ตำบลท่าตำหนัก
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลลานตากฟ้า
 • ตำบลท่ากระชับ
 • ตำบลบางแก้วฟ้า
 • ตำบลขุนแก้ว
 • ตำบลบางพระ
 • ตำบลท่าพระยา
 • ตำบลวัดละมุด
 • ตำบลพะเนียด
 • ตำบลห้วยพลู
 • ตำบลบางระกำ
 • ตำบลดอนแฝก
 • ตำบลโคกพระเจดีย์
 • ตำบลวัดสำโรง
 • ตำบลศีรษะทอง
 • ตำบลสัมปทวน
5. อำเภอบางเลน มี 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางเลน
 • ตำบลไผ่หูช้าง
 • ตำบลบางปลา
 • ตำบลลำพญา
 • ตำบลบางหลวง
 • ตำบลนราภิรมย์
 • ตำบลบางภาษี
 • ตำบลคลองนกกระทุง
 • ตำบลบางระกำ
 • ตำบลบัวปากท่า
 • ตำบลบางไทรป่า
 • ตำบลนิลเพชร
 • ตำบลหินมูล
 • ตำบลดอนตูม
 • ตำบลไทรงาม
6. อำเภอพุทธมณฑล มี 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน
 • ตำบลศาลายา
 • ตำบลคลองโยง
 • ตำบลมหาสวัสดิ์
7. อำเภอสามพราน มี 16 ตำบล 137 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามพราน
 • ตำบลไร่ขิง
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลอ้อมใหญ่
 • ตำบลทรงคนอง
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลหอมเกร็ด
 • ตำบลยายชา
 • ตำบลบางกระทึก
 • ตำบลคลองจินดา
 • ตำบลบางเตย
 • ตำบลกระทุ่มล้ม
 • ตำบลบางช้าง
 • ตำบลตลาดจินดา
 • ตำบลท่าตลาด
 • ตำบลคลองใหม่
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
 • สถาบันกันตนา
 • วิทยาลัยนาฏศิลป
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • วิทยาลัยแสงธรรม
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัล ศาลายา
 • ห้างโลตัส สาขานครปฐม
 • ห้างโลตัส สาขานครชัยศรี
 • ห้างโลตัส สาขาสามพราน
 • ห้างโลตัส สาขากำแพงแสน
 • ห้างโลตัส สาขาศาลายา
 • ห้างโลตัส สาขาบางเลน
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่
 • สยามแม็คโคร สาขานครปฐม
 • สยามแม็คโคร  สาขาศาลายา
 • ห้างสรรพสินค้าสมภพพลาซ่า อ้อมใหญ่

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครปฐม

เกร็ดความรู้จังหวัดนครปฐม

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 2,168.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 922,171 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกแก้ว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
อักษรย่อ : นฐ, NPT
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนบางเตย-ดอนยายหอม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034 340 003-4


จังหวัดตาก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดตาก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดตาก มี 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดตาก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตาก
2. อำเภออุ้มผาง
3. อำเภอสามเงา
4. อำเภอวังเจ้า
5. อำเภอแม่สอด
6. อำเภอแม่ระมาด
7. อำเภอพบพระ
8. อำเภอบ้านตาก
9. อำเภอท่าสองยาง


น้ำตกทีลอซู แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตาก

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดตาก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตาก มี 14 ตำบล 102 หมู่บ้าน

 • ตำบลระแหง
 • ตำบลตลุกกลางทุ่ง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลวังประจบ
 • ตำบลเชียงเงิน
 • ตำบลหนองบัวใต้
 • ตำบลหัวเดียด
 • ตำบลป่ามะม่วง
 • ตำบลหนองบัวเหนือ
 • ตำบลแม่ท้อ
 • ตำบลไม้งาม
 • ตำบลวังหิน
 • ตำบลโป่งแดง
 • ตำบลน้ำรึม

2. อำเภออุ้มผาง มี 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน (อำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

 • ตำบลอุ้มผาง
 • ตำบลแม่กลอง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลแม่ละมุ้ง
 • ตำบลโมโกร
 • ตำบลแม่จัน
3. อำเภอสามเงา มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามเงา
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังหมัน
 • ตำบลวังจันทร์
 • ตำบลยกกระบัตร
 • ตำบลย่านรี
4. อำเภอวังเจ้า มี 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงทอง
 • ตำบลประดาง
 • ตำบลนาโบสถ์
5. อำเภอแม่สอด มี 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สอด
 • ตำบลพระธาตุผาแดง
 • ตำบลแม่กุ
 • ตำบลด่านแม่ละเมา
 • ตำบลพะวอ
 • ตำบลมหาวัน
 • ตำบลแม่ตาว
 • ตำบลแม่ปะ
 • ตำบลแม่กาษา
 • ตำบลท่าสายลวด
6. อำเภอแม่ระมาด มี 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ระมาด
 • ตำบลพระธาตุ
 • ตำบลแม่จะเรา
 • ตำบลสามหมื่น
 • ตำบลขะเนจื้อ
 • ตำบลแม่ตื่น
7. อำเภอพบพระ มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลพบพระ
 • ตำบลวาเล่ย์
 • ตำบลช่องแคบ
 • ตำบลรวมไทยพัฒนา
 • ตำบลคีรีราษฎร์
8. อำเภอบ้านตาก มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลตากออก
 • ตำบลท้องฟ้า
 • ตำบลสมอโคน
 • ตำบลทุ่งกระเชาะ
 • ตำบลแม่สลิด
 • ตำบลเกาะตะเภา
 • ตำบลตากตก
9. อำเภอท่าสองยาง มี 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าสองยาง
 • ตำบลแม่ต้าน
 • ตำบลแม่สอง
 • ตำบลแม่วะหลวง
 • ตำบลแม่อุสุ
 • ตำบลแม่หละ
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครแม่สอด)
 • เทศบาลเมือง 1 แห่ง (เทศบาลเมืองตาก)
 • เทศบาลตำบล 17 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง

อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
 • อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (ชื่อเดิม : ไม้กลายเป็นหิน)
 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
 • อุทยานแห่งชาติแม่เมย
 • อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดตาก
 • วิทยาลัยชุมชนตาก
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด
 • ห้างโลตัส สาขาตาก
 • ห้างโลตัส สาขาแม่สอด
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดตาก

เกร็ดความรู้จังหวัดตาก

ภาค : ภาคตะวันตก
พื้นที่ : 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 676,583 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแดง
อักษรย่อ : ตก, TAK
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : 4 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 512 092


จังหวัดจังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดจังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเชียงราย มี 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,753 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงราย
2. อำเภอขุนตาล
3. อำเภอเชียงของ
4. อำเภอเชียงแสน
5. อำเภอดอยหลวง
6. อำเภอเทิง
7. อำเภอป่าแดด
8. อำเภอพญาเม็งราย
9. อำเภอพาน
10. อำเภอแม่จัน
11. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
12. อำเภอแม่ลาว
13. อำเภอแม่สรวย
14. อำเภอแม่สาย
15. อำเภอเวียงแก่น
16. อำเภอเวียงชัย
17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
18. อำเภอเวียงป่าเป้า


วัดร่องขุ่น ศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงราย มี 16 ตำบล 257 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลรอบเวียง
 • ตำบลห้วยสัก
 • ตำบลบ้านดู่
 • ตำบลท่าสุด
 • ตำบลนางแล
 • ตำบลดอยฮาง
 • ตำบลแม่ข้าวต้ม
 • ตำบลท่าสาย
 • ตำบลแม่ยาว
 • ตำบลป่าอ้อดอนชัย
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลดอยลาน
 • ตำบลแม่กรณ์
 • ตำบลริมกก
 • ตำบลห้วยชมภู

2. อำเภอขุนตาล มี 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน

 • ตำบลต้า
 • ตำบลป่าตาล
 • ตำบลยางฮอม
3. อำเภอเชียงของ มี 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลริมโขง
 • ตำบลบุญเรือง
 • ตำบลศรีดอนชัย
 • ตำบลครึ่ง
 • ตำบลห้วยซ้อ
 • ตำบลสถาน
4. อำเภอเชียงแสน มี 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลบ้านแซว
 • ตำบลศรีดอนมูล
 • ตำบลแม่เงิน
 • ตำบลโยนก
5. อำเภอดอยหลวง มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลปงน้อย
 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลหนองป่าก่อ
6. อำเภอเทิง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลงิ้ว
 • ตำบลหนองแรด
 • ตำบลปล้อง
 • ตำบลศรีดอนไชย
 • ตำบลแม่ลอย
 • ตำบลสันทรายงาม
 • ตำบลเชียงเคี่ยน
 • ตำบลหงาว
 • ตำบลตับเต่า
7. อำเภอป่าแดด มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลป่าแงะ
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลศรีโพธิ์เงิน
 • ตำบลสันมะค่า
8. อำเภอพญาเม็งราย มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลเม็งราย
 • ตำบลไม้ยา
 • ตำบลแม่เปา
 • ตำบลตาดควัน
 • ตำบลแม่ต๋ำ
9. อำเภอพาน มี 15 ตำบล 231 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองพาน
 • ตำบลสันมะเค็ด
 • ตำบลแม่อ้อ
 • ตำบลทานตะวัน
 • ตำบลธารทอง
 • ตำบลเวียงห้าว
 • ตำบลสันติสุข
 • ตำบลแม่เย็น
 • ตำบลดอยงาม
 • ตำบลสันกลาง
 • ตำบลหัวง้ม
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลเจริญเมือง
 • ตำบลม่วงคำ
 • ตำบลป่าหุ่ง
10. อำเภอแม่จัน มี 11 ตำบล 139 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่จัน
 • ตำบลจันจว้า
 • ตำบลจันจว้าใต้
 • ตำบลป่าตึง
 • ตำบลท่าข้าวเปลือก
 • ตำบลจอมสวรรค์
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลศรีค้ำ
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลแม่ไร่
 • ตำบลแม่คำ
11. อำเภอแม่ฟ้าหลวง มี 4 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 • ตำบลแม่สลองใน
 • ตำบลแม่สลองนอก
 • ตำบลเทอดไทย
12. อำเภอแม่ลาว มี 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าก่อดำ
 • ตำบลดงมะดะ
 • ตำบลจอมหมอกแก้ว
 • ตำบลบัวสลี
 • ตำบลโป่งแพร่
13. อำเภอแม่สรวย มี 7 ตำบล 126 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สรวย
 • ตำบลเจดีย์หลวง
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลวาวี
 • ตำบลแม่พริก
 • ตำบลท่าก๊อ
 • ตำบลศรีถ้อย
14. อำเภอแม่สาย มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สาย
 • ตำบลโป่งงาม
 • ตำบลห้วยไคร้
 • ตำบลบ้านด้าย
 • ตำบลเกาะช้าง
 • ตำบลเวียงพางคำ
 • ตำบลโป่งผา
 • ตำบลศรีเมืองชุม
15. อำเภอเวียงแก่น มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลม่วงยาย
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลปอ
 • ตำบลหล่ายงาว
16. อำเภอเวียงชัย มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียงชัย
 • ตำบลดอนศิลา
 • ตำบลผางาม
 • ตำบลเมืองชุม
 • ตำบลเวียงเหนือ
17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลทุ่งก่อ
 • ตำบลดงมหาวัน
18. อำเภอเวียงป่าเป้า มี 7 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียงกาหลง
 • ตำบลแม่เจดีย์
 • ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 • ตำบลสันสลี
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลป่างิ้ว
 • ตำบลบ้านโป่ง
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครเชียงราย)
 • เทศบาลเมือง 0 แห่ง (เชียงรายเป็นจังหวัดที่ไม่มีเทศบาลเมือง)
 • เทศบาลตำบล 72 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 70 แห่ง

อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนแจ
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
 • อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย)
 • วิทยาลัยเชียงราย
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล เชียงราย
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงราย 1
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงราย 2
 • สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย
 • สยามแม็คโคร สาขาแม่สาย
 • ห้างโลตัส สาขาแม่สาย
 • ห้างโลตัส สาขาแม่จัน
 • ห้างโลตัส สาขาเชียงของ
 • ห้างสรรพสินค้าอภิสแควร์
 • ห้างสรรพสินค้าหงส์ฟ้าพลาซ่า แม่สาย

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดเชียงราย


เกร็ดความรู้จังหวัดเชียงราย

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 11,678.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,298,425 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพวงแสด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกาซะลองคำ
อักษรย่อ : ชร, CRI
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : 15 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053 719 143