รหัสไปรษณีย์อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพิบูลย์รักษ์ : 41130

อำเภอพิบูลย์รักษ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน (NONG HAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 433 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 042 261 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม : 41110

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี (KUMPHAWAPI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74 หมู่ 4 ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ : 042 331 300
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านผือ : 41160

อำเภอบ้านผือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ (BAN PHUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 323 หมู่ 3 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 042 281 211
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านดุง : 41190

อำเภอบ้านดุง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง (BAN DUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่ 8 ถนนศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042 271 346
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสะอาด : 41240

อำเภอโนนสะอาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด (NON SA-AT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 254 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทรศัพท์ : 042 392 537
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำโสม : 41210

อำเภอน้ำโสม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม (NAM SOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ถนนอนุสาวรีย์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
โทรศัพท์ : 042 289 203
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนายูง : 41380

อำเภอนายูง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41380    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นายูง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นายูง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นายูง (NA YUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ 10 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
โทรศัพท์ : 042 257 126
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41380

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งฝน : 41310

อำเภอทุ่งฝน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน (THUNG FON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 164 หมู่ 11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310
โทรศัพท์ : 042 269 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41310

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไชยวาน : 41290

อำเภอไชยวาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน (CHAI WAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 141 หมู่ 13 ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
โทรศัพท์ : 042 265 493
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41290

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกู่แก้ว : 41130

อำเภอกู่แก้ว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน (NONG HAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 433 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 042 261 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี