จังหวัดระนอง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดระนอง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดระนอง มี 5 อำเภอ 30 ตำบล 167 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดระนอง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองระนอง
2. อำเภอละอุ่น
3. อำเภอกะเปอร์
4. อำเภอกระบุรี
5. อำเภอสุขสำราญ

แผนที่จังหวัดระนอง (สีแดง)


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองระนอง มี 9 ตำบล 39 หมู่บ้าน

 • ตำบลเขานิเวศน์
 • ตำบลราชกรูด
 • ตำบลหงาว
 • ตำบลบางริ้น
 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลบางนอน
 • ตำบลหาดส้มแป้น
 • ตำบลทรายแดง
 • ตำบลเกาะพยาม
2. อำเภอละอุ่น มี 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลละอุ่นใต้
 • ตำบลละอุ่นเหนือ
 • ตำบลบางพระใต้
 • ตำบลบางพระเหนือ
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลในวงเหนือ
 • ตำบลในวงใต้
3. อำเภอกะเปอร์ มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลกะเปอร์
 • ตำบลม่วงกลวง
 • ตำบลเชี่ยวเหลียง
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลบางหิน
4. อำเภอกระบุรี มี 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลน้ำจืด
 • ตำบลน้ำจืดน้อย
 • ตำบลมะมุ
 • บางใหญ่
 • ตำบลปากจั่น
 • ตำบลลำเลียง
 • ตำบลจ.ป.ร.
5. อำเภอสุขสำราญ มี 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน

 • ตำบลนาคา
 • ตำบลกำพวน
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เกร็ดความรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 193,371 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 58.63 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเอื้องเงินหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นอินทนิล
อักษรย่อ : รน, RNG
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077 800 162


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ