อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ หมู่ที่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

โทรศัพท์ : 039 510 491

    ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแหลมงอบ


การปกครอง : อำเภอแหลมงอบ มี 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน
1. ตำบลแหลมงอบ
2. ตำบลคลองใหญ่
3. ตำบลน้ำเชี่ยว
4. ตำบลบางปิด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
2. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
23120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ

พื้นที่ : 154 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,060 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหลมงอบทะเลงาม เลื่องลือนามอ่าวตาลคู่ งอบใบจากงามสวยหรู แดนประดู่ยุทธนาวี

พิกัด
12°10′18″N 102°23′36″E

แผนที่อำเภอแหลมงอบ