อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น เลขที่ 87 หมู่ที่ 2 ถนนราชสาส์น-พนมสารคาม ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 038 591 090


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอราชสาส์น


การปกครอง : อำเภอราชสาส์น มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางคา
2. ตำบลเมืองใหม่
3. ตำบลดงน้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม

พื้นที่ : 134.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 12,696 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อำเภอราชสาส์น ตำนานเมืองเก่า ใบโพธิ์สีขาว ข้าวหอมมะลิ

พิกัด
13°46′56″N 101°16′54″E

แผนที่อำเภอราชสาส์นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ