อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางระจัน หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130

โทรศัพท์ : 036 591 073

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางระจัน

การปกครอง : อำเภอบางระจัน มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลสิงห์
2. ตำบลไม้ดัด
3. ตำบลเชิงกลัด
4. ตำบลโพชนไก่
5. ตำบลแม่ลา
6. ตำบลบ้านจ่า
7. ตำบลพักทัน
8. ตำบลสระแจง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองบางระจัน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
16130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน

พื้นที่ : 190.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,112 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนชื่อดังครั้งกรุงเก่า ย่านเตาเผาแม่น้ำน้อย รสอร่อยปลาแม่ลา หลวงปู่บุดดาประชานิยม

พิกัด
14°53′32″N 100°19′2″E

แผนที่อำเภอบางระจันความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ