อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสร้างคอม หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทรศัพท์ : 042 276 330

ภาพแสดงที่ตั้งอําเภอสร้างคอม


การปกครอง : อําเภอสร้างคอม มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลสร้างคอม
2. ตำบลบ้านโคก
3. ตำบลบ้านยวด
4. ตำบลบ้านหินโงม
5. ตำบลเชียงดา
6. ตำบลนาสะอาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสร้างคอม
2. เทศบาลตำบลบ้านโคก
3. เทศบาลตำบลบ้านยวด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม

พื้นที่ : 287.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,277 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นคอมพร้อมบ่อน้ำ หัตถกรรมฟูเฟื่อง ลือเลื่องแหล่งปลาชุม ลุ่มน้ำปลาชะโด โอชาปลาร้าหอม เพียบพร้อมประเพณี

พิกัด
17°49′32″N 103°5′19″E

แผนที่อําเภอสร้างคอมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ