อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง เลขที่ 450 ถนนเทศบาล 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044 385 199

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขามสะแกแสง


การปกครอง : อำเภอขามสะแกแสง มี 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน
1. ตำบลขามสะแกแสง    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลโนนเมือง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลเมืองนาท    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลชีวึก    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลพะงาด    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองหัวฟาน    มี 9 หมู่บ้าน
7. ตำบลเมืองเกษตร    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
2. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
3. เทศบาลตำบลโนนเมือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง

พื้นที่ : 298.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,965 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งพริกพันธุ์ดี หมี่เส้นสวย กล้วยลูกใหญ่ แตงไทยหวาน สืบสานวัฒนธรรม

พิกัด
15°19′46″N 102°10′15″E

แผนที่อำเภอขามสะแกแสงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ