จังหวัดบึงกาฬ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดบึงกาฬ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดบึงกาฬ มี 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ มีดังนี้

1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
2. อำเภอเซกา
3. อำเภอโซ่พิสัย
4. อำเภอบึงโขงหลง
5. อำเภอบุ่งคล้า
6. อำเภอปากคาด
7. อำเภอพรเจริญ
8. อำเภอศรีวิไล


บึงโขงหลง แหล่งน้ำขนาดใหญ่
และพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่ 1,098 ของโลก


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดบึงกาฬ มีดังนี้

1. อำเภอเมืองบึงกาฬ มี 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน

 • ตำบลบึงกาฬ
 • ตำบลคำนาดี
 • ตำบลโนนสมบูรณ์
 • ตำบลโป่งเปือย
 • ตำบลโนนสว่าง
 • ตำบลวิศิษฐ์
 • ตำบลหอคำ
 • ตำบลชัยพร
 • ตำบลหนองเลิง
 • ตำบลไคสี
 • ตำบลนาสวรรค์
 • ตำบลโคกก่อง

2. อำเภอเซกา มี 9 ตำบล 136 หมู่บ้าน

 • ตำบลเซกา
 • ตำบลท่าสะอาด
 • ตำบลซาง
 • ตำบลหนองทุ่ม
 • ตำบลท่ากกแดง
 • ตำบลโสกก่าม
 • ตำบลบ้านต้อง
 • ตำบลน้ำจั้น
 • ตำบลป่งไฮ
3. อำเภอโซ่พิสัย มี 7 ตำบล 95 หมู่บ้าน
 • ตำบลโซ่
 • ตำบลเหล่าทอง
 • ตำบลหนองพันทา
 • ตำบลถ้ำเจริญ
 • ตำบลศรีชมภู
 • ตำบลบัวตูม
 • ตำบลคำแก้ว
4. อำเภอบึงโขงหลง มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงโขงหลง
 • ตำบลดงบัง
 • ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
 • ตำบลท่าดอกคำ
5. อำเภอบุ่งคล้า มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
 • ตำบลบุ่งคล้า
 • ตำบลโคกกว้าง
 • ตำบลหนองเดิ่น
6. อำเภอปากคาด มี 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากคาด
 • ตำบลสมสนุก
 • ตำบลหนองยอง
 • ตำบลนาดง
 • ตำบลโนนศิลา
 • ตำบลนากั้ง
7. อำเภอพรเจริญ มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรเจริญ
 • ตำบลศรีสำราญ
 • ตำบลศรีชมภู
 • ตำบลป่าแฝก
 • ตำบลดอนหญ้านาง
 • ตำบลวังชมภู
 • ตำบลหนองหัวช้าง
8. อำเภอศรีวิไล มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีวิไล
 • ตำบลนาสิงห์
 • ตำบลชุมภูพร
 • ตำบลนาสะแบง
 • ตำบลนาแสง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาบึงกาฬ
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดบึงกาฬ


เกร็ดความรู้จังหวัดบึงกาฬ

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 4,305.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 421,684 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 97.95 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสิรินธรวัลลี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสิรินธรวัลลี
อักษรย่อ : บก, BKN
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042 492 719


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ