อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

โทรศัพท์ : 056 491 326

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมโนรมย์


การปกครอง : อําเภอมโนรมย์ มี 7 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลคุ้งสำเภา
2. ตำบลวัดโคก
3. ตำบลศิลาดาน
4. ตำบลท่าฉนวน
5. ตำบลหางน้ำสาคร
6. ตำบลไร่พัฒนา
7. ตำบลอู่ตะเภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
2. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
3. เทศบาลตำบลศิลาดาน
4. เทศบาลตำบลมโนรมย์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์
17170    เฉพาะตำบลไร่พัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา ตำบลวัดโคก หมู่ 4-5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร

พื้นที่ : 225.64 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,655 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย เลิศล้ำด้วยวัฒนธรรม

พิกัด
15°18′34″N 100°5′2″E

แผนที่อําเภอมโนรมย์ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ