อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150

โทรศัพท์ : 038 581 094

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางน้ำเปรี้ยว


การปกครอง : อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 10 ตำบล 148 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
2. ตำบลโยธะกา
3. ตำบลบางขนาก
4. ตำบลดอนฉิมพลี
5. ตำบลสิงโตทอง
6. ตำบลโพรงอากาศ
7. ตำบลหมอนทอง
8. ตำบลศาลาแดง
9. ตำบลบึงน้ำรักษ์
10. ตำบลดอนเกาะกา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
2. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
3. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
4. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
5. เทศบาลตำบลศาลาแดง
6. เทศบาลตำบลบางขนาก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว
24000    เฉพาะตำบลศาลาแดง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
24170    เฉพาะตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลี ตำบลบึงน้ำร้กษ์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี

พื้นที่ : 498.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 89,288 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ส่งเสริมวัฒนธรรม แหล่งทำนาข้าว มะพร้าวน้ำหอม ปลาพร้อมอุดม

พิกัด
13°50′50″N 101°3′12″E

แผนที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ