อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแคนดง หมู่ที่ 1 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044 193 067

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแคนดง


การปกครอง : อำเภอแคนดง มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลแคนดง
2. ตำบลหัวฝาย
3. ตำบลดงพลอง
4. ตำบลสระบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแคนดง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สตึก

พื้นที่ : 298 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,370 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ

พิกัด
15°18′36″N 103°7′24″E

แผนที่อำเภอแคนดง