อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056 278 308

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพยุหะคีรี


การปกครอง : อำเภอพยุหะคีรี มี 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลพยุหะ    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลสระทะเล    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลเนินมะกอก    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลเขากะลา    มี 19 หมู่บ้าน
5. ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว    มี 14 หมู่บ้าน
6. ตำบลน้ำทรง    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลม่วงหัก    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลท่าน้ำอ้อย    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลยางขาว    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลเขาทอง    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลย่านมัทรี    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพยุหะ
2. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี

พื้นที่ : 740.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,506 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตพระเครื่อง นามกระเดื่องช่างฝีมือ เลื่องระบือเกษตรกรรม

พิกัด
15°29′14″N 100°8′24″E

แผนที่อำเภอพยุหะคีรีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ