อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032 562 392

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาย้อย


การปกครอง : อำเภอเขาย้อย มี 10 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาย้อย    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลสระพัง    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางเค็ม    มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลทับคาง    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองปลาไหล    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองปรง    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองชุมพล    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลห้วยโรง    มี 4 หมู่บ้าน
9. ตำบลห้วยท่าช้าง    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองชุมพลเหนือ    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขาย้อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย

พื้นที่ : 305.648 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,762 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูเขางามถ้ำวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดำ คุณค่าล้ำโบสถ์ไม้สัก หัตถกรรมหลัก ไม้ตาลกลึง ประสานซึ้งเสียงแคนวง

พิกัด
13°14′25″N 99°49′27″E

แผนที่อำเภอเขาย้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ