อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 042 681 118

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนิคมคำสร้อย


การปกครอง : อำเภอนิคมคำสร้อย มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
1. ตำบลนิคมคำสร้อย
2. ตำบลร่มเกล้า
3. ตำบลนากอก
4. ตำบลนาอุดม
5. ตำบลหนองแวง
6. ตำบลโชคชัย
7. ตำบลกกแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
2. เทศบาลตำบลร่มเกล้า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
49130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย

พื้นที่ : 377.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,662 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อุทยานภูหมู เคียงคู่ชลประทาน พุทธสถานภูดานแต้ งามแท้หม่อนไหม ภูมิปัญญาไทยตะกร้าสาน เล่าขานตำนานดงบังอี่

พิกัด
16°22′18″N 104°33′2″E

แผนที่อำเภอนิคมคำสร้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ