อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ถนนลพบุรี-วังม่วง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : 036 491 726

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพัฒนานิคม


การปกครอง : อำเภอพัฒนานิคม มี 9 ตำบล 89 หมู่บ้าน
1. ตำบลพัฒนานิคม
2. ตำบลเทศบาลตำบลดีลัง
3. ตำบลช่องสาริกา
4. ตำบลน้ำสุด
5. ตำบลมะนาวหวาน
6. ตำบลห้วยขุนราม
7. ตำบลโคกสลุง
8. ตำบลหนองบัว
9. ตำบลชอนน้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
2. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
3. เทศบาลตำบลดีลัง
4. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม
18220    เฉพาะตำบลช่องสาริกา ตำบลดีลัง ตำบลห้วยขุนราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง

พื้นที่ : 517 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,406 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ สูงตระหง่านเขาพระยาเดินธง ดงน้ำผึ้งโคนมไก่เนื้อ งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

พิกัด
14°51′21″N 100°59′24″E

แผนที่อำเภอพัฒนานิคมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ