อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด เลขที่ 100 ถนนเพชรเกษม ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

โทรศัพท์ : 032 684 195

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสามร้อยยอด


การปกครอง : อำเภอสามร้อยยอด มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลสามร้อยยอด
2. ตำบลไร่เก่า
3. ตำบลไร่ใหม่
4. ตำบลศิลาลอย
5. ตำบลศาลาลัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไร่เก่า
2. เทศบาลตำบลไร่ใหม่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปราณบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกุยบุรี และประเทศเมียนมาร์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์

รหัสไปรษณีย์ 
77180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด
77120    เฉพาะตำบลสามร้อยยอด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี

พื้นที่ : 871.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,543 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สักการะพ่อปู่ งามคูหาคฤหาสน์ อุทยานแห่งชาติล้ำค่า แหล่งพฤกษาชุ่มน้ำ หาด เขา ถ้ำ สวยสด สับปะรดหวานฉ่ำ ถิ่นอำไพน้ำใจ

พิกัด
12°16′14″N 99°52′19″E

แผนที่อำเภอสามร้อยยอด