อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคูเมือง หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190


โทรศัพท์ : 044 699 082

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคูเมือง


การปกครอง : อำเภอคูเมือง มี 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน
1. ตำบลคูเมือง
2. ตำบลตูมใหญ่
3. ตำบลปะเคียบ
4. ตำบลหนองขมาร
5. ตำบลบ้านแพ
6. ตำบลหินเหล็กไฟ
7. ตำบลพรสำราญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคูเมือง
2. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง

พื้นที่ : 442 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,812 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม

พิกัด
15°16′18″N 103°0′6″E

แผนที่อำเภอคูเมืองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ