จังหวัดสมุทรสาคร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสมุทรสาคร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 อำเภอ 40 ตำบล 290 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2. อำเภอบ้านแพ้ว
3. อำเภอกระทุ่มแบน


ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน

 • ตำบลมหาชัย
 • ตำบลท่าฉลอม
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลท่าจีน
 • ตำบลบางหญ้าแพรก
 • ตำบลคอกกระบือ
 • ตำบลชัยมงคล
 • ตำบลโกรกกราก
 • ตำบลบางกระเจ้า
 • ตำบลบ้านบ่อ
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลบางโทรัด
 • ตำบลโคกขาม
 • ตำบลกาหลง
 • ตำบลพันท้ายนรสิงห์
 • ตำบลนาโคก
 • ตำบลบางน้ำจืด
 • ตำบลท่าทราย

2. อำเภอบ้านแพ้ว มี 12 ตำบล 97 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านแพ้ว
 • ตำบลเกษตรพัฒนา
 • ตำบลหลักสอง
 • ตำบลหลักสาม
 • ตำบลสวนส้ม
 • ตำบลยกกระบัตร
 • ตำบลอำแพง
 • ตำบลโรงเข้
 • ตำบลคลองตัน
 • ตำบลหนองสองห้อง
 • ตำบลเจ็ดริ้ว
 • ตำบลหนองบัว
3. อำเภอกระทุ่มแบน มี 10 ตำบล 76 หมู่บ้าน
 • ตำบลอ้อมน้อย
 • ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
 • ตำบลคลองมะเดื่อ
 • ตำบลสวนหลวง
 • ตำบลดอนไก่ดี
 • ตำบลแคราย
 • ตำบลท่าไม้
 • ตำบลบางยาง
 • ตำบลหนองนกไข่
 • ตำบลท่าเสา
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 2 แห่ง (เทศบาลนครสมุทรสาครและเทศบาลนครอ้อมน้อย)
 • เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนและเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ)
 • เทศบาลตำบล 11 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล มหาชัย
 • ห้างโลตัส สาขาสมุทรสาคร (ถนนพระราม 2)
 • ห้างโลตัส สาขามหาชัย (ถนนเศรษฐกิจ)
 • ห้างโลตัส สาขากระทุ่มแบน
 • ห้างโลตัส สาขาโพธิ์แจ้ (โกเฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต)
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสาคร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสมุทรสาคร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาอ้อมน้อย
 • ห้างพอร์โต ชิโน พระราม 2
 • ห้างน้ำพุพลาซ่า
 • ห้างบิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์
 • ห้างพัชรา ซุปเปอร์มาร์เก็ต


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสมุทรสาคร

เกร็ดความรู้จังหวัดสมุทรสาคร

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 872.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 592,033 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 678.66 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : -
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพญาสัตบรรณ
อักษรย่อ : สค, SKN
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 411 251


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ