เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางบอน เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งติดต่อกับอำเภอเมืองและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร สภาพโดยทั่วไปของเขตบางบอนเป็นแบบผสม กล่าวคือเป็นทั้งเขตที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม แหล่งการค้า และอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เขตบางบอนเป็นเขตโบราณเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แต่เดิมชื่อตำบลบางบอน อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี เมื่อจังหวัดธนบุรีรวมข้ากับจังหวัดพระนครเมื่อปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลบางบอนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน และต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงได้รับการยกฐานะเป็นเขตบางบอนในที่สุด


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางบอน


ข้อมูลสำคัญของเขตบางบอน

พื้นที่ : 34.745 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 100,203 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : หลวงพ่อขาวทรงฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเกษร งามนคเรศเขตบางบอน สมุทรสาครชิดชายแดน ถนนวงแหวนคู่อุตสาหกรรม น้อมนำเกษตรพอเพียง

เขตทบางบอน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดังนี้

  • แขวงบางบอนเหนือ
  • แขวงบางบอนใต้
  • แขวงคลองบางพราน
  • แขวงคลองบางบอน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 (เสือโต) ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 0 2450 3201

รหัสไปรษณีย์ : 10150

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตหนองแขม เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตจอมทอง
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


แผนที่เขตบางบอนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ