อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตาพระยา ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037 269 070

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตาพระยา


การปกครอง : อำเภอตาพระยา มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน
1. ตำบลตาพระยา
2. ตำบลทัพไทย
3. ตำบลทัพเสด็จ
4. ตำบลโคคลาน
5. ตำบลทัพราช

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตาพระยา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา

พื้นที่ : 642.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57,336 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
งานประติมากรรมธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณ ตำนานเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่มาของนักสู้ ประตูสู่อีสานใต้ จุดค้าขายชายแดนไทย-เขมร

พิกัด
14°0′18″N 102°48′18″E

แผนที่อำเภอตาพระยาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ