อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077 397 029

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านตาขุน


การปกครอง : อำเภอบ้านตาขุน มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาวง    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลพะแสง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลพรุไทย    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลเขาพัง    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
2. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน

พื้นที่ : 1,308.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 16,062 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล้ำเลิศ ต้นกำเนิดเสาหลักเมือง

พิกัด
8°54′18″N 98°53′6″E

แผนที่อำเภอบ้านตาขุนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ