อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสีดา เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ถนนสีดา-ประทาย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

โทรศัพท์ : 044 303 171

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสีดา


การปกครอง : อำเภอสีดา มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน 
1. ตำบลสีดา    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลโพนทอง    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลโนนประดู่    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลสามเมือง    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองตาดใหญ่    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสีดา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30430    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สีดา

พื้นที่ : 170.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,693 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปรางค์สีดาเมืองโบราณ ตำนานบ่อไก่แก้ว งามเพริศแพร้วผ้าไหม กุ้มข้าวใหญ่บุญคูณลาน สืบสานเพลงโคราช ด๊ะดาดขนมไทย

พิกัด
15°32′33″N 102°33′57″E

แผนที่อำเภอสีดาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ