อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเทิง เลขที่ 25 หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 053 795 345

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเทิง


การปกครอง : อำเภอเทิง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง
2. ตำบลงิ้ว
3. ตำบลหนองแรด
4. ตำบลปล้อง
5. ตำบลศรีดอนไชย
6. ตำบลแม่ลอย
7. ตำบลสันทรายงาม
8. ตำบลเชียงเคี่ยน
9. ตำบลหงาว
10. ตำบลตับเต่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงเทิง
2. เทศบาลตำบลสันทรายงาม
3. เทศบาลตำบลหงาว
4. เทศบาลตำบลงิ้ว
5. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
6. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
12. องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เทิง
57230    เฉพาะตำบลหนองแรด ตำบลศรีดอนไชย ตำบลแม่ลอย ตำบลปล้อง ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลงิ้ว หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง


พื้นที่ : 821 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 83,746 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาวหงาวอิงคู่เมือง ภูชี้ฟ้าลือเลื่อง งามประเทืองดอกเสี้ยวบาน

พิกัด
19°41′6″N 100°11′36″E

แผนที่อำเภอเทิงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ