อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055 411 037

ภาพแสกงที่ตั้งอำเภอเมืองอุตรดิตถ์


การปกครอง : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มี 17 ตำบล 154 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าอิฐ
2. ตำบลบ้านด่านนาขาม
3. ตำบลวังกะพี้
4. ตำบลบ้านเกาะ
5. ตำบลผาจุก
6. ตำบลคุ้งตะเภา
7. ตำบลน้ำริด
8. ตำบลหาดกรวด
9. ตำบลท่าเสา
10. ตำบลป่าเซ่า
11. ตำบลงิ้วงาม
12. ตำบลถ้ำฉลอง
13. ตำบลบ้านด่าน
14. ตำบลขุนฝาง
15. ตำบลวังดิน
16. ตำบลหาดงิ้ว
17. ตำบลแสนตอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 10 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2. เทศบาลตำบลน้ำริด
3. เทศบาลตำบลผาจุก
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
5. เทศบาลตำบลหาดกรวด
6. เทศบาลตำบลวังกะพี้
7. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
8. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
9. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
10. เทศบาลตำบลท่าเสา
11. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์
53170    เฉพาะตำบลวังกะพี้ ตำบลบ้านเกาะ หมู่ 7-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้

พื้นที่ : 765.48 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 144,905 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองท่าเหนือลุ่มน้ำน่าน ตำนานแห่งสวางคบุรี อนุสาวรีย์พระยาพิชัย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพ็ชร

พิกัด
17°37′33″N 100°5′48″E

แผนที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ