อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกงหรา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180

โทรศัพท์ : 074 687 087

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกงหรา


การปกครอง : อำเภอกงหรา มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลกงหรา
2. ตำบลชะรัด
3. ตำบลคลองทรายขาว
4. ตำบลสมหวัง
5. ตำบลคลองเฉลิม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกงหรา
2. เทศบาลตำบลชะรัด
3. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
4. เทศบาลตำบลสมหวัง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กงหรา
93000    เฉพาะตำบลสมหวัง ตำบลชะรัด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

พื้นที่ : 255.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,692 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาบรรทัดงามสง่า ธรรมชาติเพลินตา ฉ่ำอุราน้ำตก ผลไม้ดกรสอร่อย

พิกัด
7°24′12″N 99°57′0″E

แผนที่อำเภอกงหราความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ