อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ถนนเสรีประชา ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

โทรศัพท์ : 044 492 492

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโชคชัย


การปกครอง : อำเภอโชคชัย มี 10 ตำบล 132 หมู่บ้าน
1. ตำบลโชคชัย    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลด่านเกวียน    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าอ่าง    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลทุ่งอรุณ    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลท่าลาดขาว    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลท่าจะหลุง    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลท่าเยี่ยม    มี 16 หมู่บ้าน
8. ตำบลกระโทก    มี 14 หมู่บ้าน
9. ตำบลละลมใหม่พัฒนา    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลพลับพลา    มี 18 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโชคชัย
2. เทศบาลตำบลด่านเกวียน
3. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย

พื้นที่ : 503.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 83,741 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลือง บ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอก อร่อยไม่หยอก หมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม

พิกัด
14°43′51″N 102°9′47″E

แผนที่อำเภอโชคชัย


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ