อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โทรศัพท์ : 042 298 648

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองวัวซอ


การปกครอง : อำเภอหนองวัวซอ มี 8 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองวัวซอ
2. ตำบลหมากหญ้า
3. ตำบลโนนหวาย
4. ตำบลหนองอ้อ
5. ตำบลหนองบัวบาน
6. ตำบลอูบมุง
7. ตำบลน้ำพ่น
8. ตำบลกุดหมากไฟ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
2. เทศบาลตำบลโนนหวาย
3. เทศบาลตำบลอูบมุง
4. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
5. เทศบาลตำบลภูผาแดง
6. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ
41360    เฉพาะตำบลน้ำพ่น ตำบลหนองบัวบาน ตำบลหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า

พื้นที่ : 702.96 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 62,548 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หอยหิน ถิ่นไดโนเสาร์ ร่มเงาแห่งธรรมะ สวยสะผ้าไหมขิด ดั่งเนรมิตน้ำตกหินตั้ง

พิกัด
17°9′45″N 102°34′22″E

แผนที่อําเภอหนองวัวซอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ