อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ว่าการอําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เลขที่ 127 หมู่ที่ 4 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 617 285

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านด่าน


การปกครอง : อําเภอบ้านด่าน มี 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านด่าน
2. ตำบลโนนขวาง
3. ตำบลปราสาท
4. ตำบลวังเหนือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านด่าน
2. เทศบาลตำบลปราสาท
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์

พื้นที่ : 159.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,826 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำตะโคงไหลผ่าน ด่านช้างบรรพกาล งานประเพณีหลากหลาย มากมายกสิกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง คูเมืองในอดีต

พิกัด
15°6′26″N 103°10′29″E

แผนที่อําเภอบ้านด่าน