อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอควนขนุน หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074 681 247

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอควนขนุน


การปกครอง : อำเภอควนขนุน มี 12 ตำบล 129 หมู่บ้าน
1. ตำบลควนขนุน
2. ตำบลทะเลน้อย
3. ตำบลแหลมโตนด
4. ตำบลมะกอกเหนือ
5. ตำบลนาขยาด
6. ตำบลดอนทราย
7. ตำบลโตนดด้วน
8. ตำบลพนางตุง
9. ตำบลแพรกหา
10. ตำบลพนมวังก์
11. ตำบลปันแต
12. ตำบลชะมวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (11 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลควนขนุน
2. เทศบาลตำบลทะเลน้อย
3. เทศบาลตำบลแหลมโตนด
4. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
5. เทศบาลตำบลนาขยาด
6. เทศบาลตำบลดอนทราย
7. เทศบาลตำบลโตนดด้วน
8. เทศบาลตำบลพนางตุง
9. เทศบาลตำบลแพรกหา
10. เทศบาลตำบลหนองพ้อ
11. เทศบาลตำบลบ้านสวน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน
93150    เฉพาะตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง ตำบลมะกอกเหนือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง

พื้นที่ : 453.96 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 83,427 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นพระดังเมืองคนดี ประเพณีลือเลื่อง เฟื่องฟูการศึกษา ผ้าทอแพรกหา ทะเลงามตา นกน้ำเพลินใจ

พิกัด
7°44′6″N 100°0′36″E

แผนที่อำเภอควนขนุนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ