อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 042 353 382

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีบุญเรือง


การปกครอง : อำเภอศรีบุญเรือง มี 12 ตำบล 158 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีบุญเรือง
2. ตำบลเมืองใหม่
3. ตำบลโนนสะอาด
4. ตำบลหนองแก
5. ตำบลยางหล่อ
6. ตำบลหนองบัวใต้
7. ตำบลหันนางาม
8. ตำบลกุดสะเทียน
9. ตำบลทรายทอง
10. ตำบลนากอก
11. ตำบลหนองกุงแก้ว
12. ตำบลโนนม่วง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจอมทอง
2. เทศบาลตำบลยางหล่อ
3. เทศบาลตำบลหนองแก
4. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
5. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
39180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง

พื้นที่ : 830.64 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 109,408 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีบุญเรืองเมืองคนดี ประเพณีบุญบั้งไฟ ก่องข้าวใหญ่ชาวอีสาน เด่นตระการถ้ำผาสวรรค์ อัศจรรย์เขาสามยอด

พิกัด
16°57′57″N 102°16′48″E

แผนที่อำเภอศรีบุญเรืองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ