จังหวัดปราจีนบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดปราจีนบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดปราจีนบุรี มี 7 อำเภอ 65 ตำบล 708 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2. อำเภอกบินทร์บุรี
3. อำเภอนาดี
4. อำเภอบ้านสร้าง
5. อำเภอประจันตคาม
6. อำเภอศรีมหาโพธิ
7. อำเภอศรีมโหสถ


ต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกของประเทศไทย
พุทธสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี มี 13 ตำบล 144 หมู่บ้าน

 • ตำบลหน้าเมือง
 • ตำบลรอบเมือง
 • ตำบลเนินหอม
 • ตำบลโนนห้อม
 • ตำบลดงขี้เหล็ก
 • ตำบลวัดโบสถ์
 • ตำบลไม้เค็ด
 • ตำบลบางเดชะ
 • ตำบลโคกไม้ลาย
 • ตำบลท่างาม
 • ตำบลบ้านพระ
 • ตำบลดงพระราม
 • ตำบลบางบริบูรณ์
2. อำเภอกบินทร์บุรี มี 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน
 • ตำบลกบินทร์
 • ตำบลหนองกี่
 • ตำบลเมืองเก่า
 • ตำบลวังท่าช้าง
 • ตำบลวังดาล
 • ตำบลเขาไม้แก้ว
 • ตำบลนนทรี
 • ตำบลนาแขม
 • ตำบลย่านรี
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังตะเคียน
 • ตำบลลาดตะเคียน
 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลหาดนางแก้ว
3. อำเภอนาดี มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลบุพราหมณ์
 • ตำบลสำพันตา
 • ตำบลแก่งดินสอ
 • ตำบลทุ่งโพธิ์
 • ตำบลสะพานหิน
4. อำเภอบ้านสร้าง มี 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านสร้าง
 • ตำบลบางขาม
 • ตำบลบางกระเบา
 • ตำบลกระทุ่มแพ้ว
 • ตำบลบางเตย
 • ตำบลบางปลาร้า
 • ตำบลบางยาง
 • ตำบลบางพลวง
 • ตำบลบางแตน
5. อำเภอประจันตคาม มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน
 • ตำบลประจันตคาม
 • ตำบลโพธิ์งาม
 • ตำบลบุฝ้าย
 • ตำบลเกาะลอย
 • ตำบลหนองแก้ว
 • ตำบลบ้านหอย
 • ตำบลคำโตนด
 • ตำบลดงบัง
 • ตำบลหนองแสง
6. อำเภอศรีมหาโพธิ มี 10 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีมหาโพธิ
 • ตำบลกรอกสมบูรณ์
 • ตำบลหาดยาง
 • ตำบลสัมพันธ์
 • ตำบลหัวหว้า
 • ตำบลบ้านทาม
 • ตำบลหนองโพรง
 • ตำบลท่าตูม
 • ตำบลดงกระทงยาม
 • ตำบลบางกุ้ง
7. อำเภอศรีมโหสถ มี 4 ตำบล 24 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกปีบ
 • ตำบลโคกไทย
 • ตำบลไผ่ชะเลือด
 • ตำบลคู้ลำพัน

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา
 • อุทยานแห่งชาติตาพระยา
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน

  หมายเหตุ อุทยานแห่งชาติทั้ง 4 แห่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี กำลังก่อสร้าง ในพื้นที่ อำเภอ กบินทร์บุรี

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปราจีนบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาปราจีนบุรี
 • ห้างโลตัส สาขากบินทร์บุรี
 • ห้างโลตัส สาขาศรีมหาโพธิ
 • ห้างบิ๊กซี สาขาศรีมหาโพธิ
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสาขาปราจีนบุรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสาขากบินทร์บุรี
 • ห้างสรรพสินค้าเอกภาพ สาขาปราจีนบุรี


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดปราจีนบุรี


เกร็ดความรู้จังหวัดปราจีนบุรี

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 4,762.362 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 499,563 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 104.90 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกปีบ
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นโพธิ์
อักษรย่อ : ปจ, PRI
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 5 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 896,837.78 ไร่ (28.55% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : 1 แห่ง (กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 25000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

โทรศัพท์ : 037 454 004


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ