เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางรัก เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเก่าแก่ที่ถูกจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2450 ในชื่ออำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เป็นเขตหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีโรงแรมขนาดใหญ่ที่เก่าแก่มากมาย เช่น โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ และโรงแรมเชอราตัน เป็นต้น

เขตบางรักยังเป็นเขตแรก ๆ ของกรุงเทพมหานครที่มีชาวตะวันตกเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่ศาสนา ดังนั้นจึงมีโรงเรียนและโบสถ์คริสต์อยู่มากมาย เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งของถนนสีลม ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นที่ตั้งของซอยพัฒน์พงศ์ แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ นอกจากนี้สำนักงานเขตบางรักยังเป็นสำนักงานเขตที่คนนิยมมาจดทะเบียนสมรสกันมากที่สุดอีกด้วย


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางรัก


ข้อมูลสำคัญของเขตบางรัก

พื้นที่ : 5.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,921 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : เขตเศรษฐกิจแท้จริง โซนนิงสถานบริการ ถิ่นตำนานแห่งความรัก ย่านที่พักโรงแรมหรู แหล่งเรียนรู้โรงเรียนดัง บางรัก บาง...รักประชาชน

เขตบางรัก แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ดังนี้

  • แขวงมหาพฤฒาราม
  • แขวงสีลม
  • แขวงสุริยวงศ์
  • แขวงบางรัก
  • แขวงสี่พระยา

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางรัก เลขที่ 5 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2236 1395

รหัสไปรษณีย์ : 10500

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตปทุมวัน
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตปทุมวัน
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตสาทร
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองสาน (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)


แผนที่เขตบางรักความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ