จังหวัดสมุทรสงคราม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสมุทรสงคราม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. อำเภอบางคนที
3. อำเภออัมพวา


ตราประจำจังหวัดสมุทรสงคราม


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน

 • ตำบลแม่กลอง
 • ตำบลบางจะเกร็ง
 • ตำบลคลองโคน
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลนางตะเคียน
 • ตำบลบางขันแตก
 • ตำบลแหลมใหญ่
 • ตำบลบ้านปรก
 • ตำบลลาดใหญ่
 • ตำบลท้ายหาด
 • ตำบลคลองเขิน

2. อำเภอบางคนที มี 12 ตำบล 96 หมู่บ้าน

 • ตำบลอัมพวา
 • ตำบลเหมืองใหม่
 • ตำบลสวนหลวง
 • ตำบลยี่สาร
 • ตำบลบางช้าง
 • ตำบลแพรกหนามแดง
 • ตำบลบางนางลี่
 • ตำบลท่าคา
 • ตำบลบางแค
 • ตำบลวัดประดู่
 • ตำบลปลายโพงพาง
 • ตำบลแควอ้อม
3. อำเภออัมพวา มี 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางคนที
 • ตำบลกระดังงา
 • ตำบลบางนกแขวก
 • ตำบลบางกุ้ง
 • ตำบลบางยี่รงค์
 • ตำบลบางกระบือ
 • ตำบลบางสะแก
 • ตำบลโรงหีบ
 • ตำบลบ้านปราโมทย์
 • ตำบลดอนมะโนรา
 • ตำบลยายแพง
 • ตำบลบางพรม
 • ตำบลจอมปลวก
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาสมุทรสงคราม
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสงคราม
 • ห้างทวีกิจ สาขาสมุทรสงคราม


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม


เกร็ดความรู้จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 416.71 ตารางกิโลเมตร (เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย)
ประชากร : 187,993 คน (พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย)
ความหนาแน่น : 451.14 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกจิกเล
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจิกเล
อักษรย่อ : สส, SKM
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034 711 997


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ