อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : 056 531 241

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองฉาง


การปกครอง : อำเภอหนองฉาง มี 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองฉาง
2. ตำบลเขาบางแกรก
3. ตำบลทุ่งพง
4. ตำบลหนองยาง
5. ตำบลเขากวางทอง
6. ตำบลหนองนางนวล
7. ตำบลทุ่งโพ
8. ตำบลหนองสรวง
9. ตำบลอุทัยเก่า
10. ตำบลบ้านเก่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองฉาง
2. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง
61170    เฉพาะตำบลเขาบางแกรก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

พื้นที่ : 341.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,995 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองอุทัยเก่า เผ่าคนมอญ ประเพณีสำรับคาวหวาน โบราณสมุดข่อย

พิกัด
15°23′29″N 99°50′29″E

แผนที่อำเภอหนองฉางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ