อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ถนนเจดีย์งาม-เกาะใหญ่ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270

โทรศัพท์ : 074 399 070

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกระแสสินธุ์

การปกครอง : อำเภอกระแสสินธุ์ มี 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน
1. ตำบลกระแสสินธุ์    มี 4 หมู่บ้าน
2. ตำบลโรง    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลเชิงแส    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลเกาะใหญ่    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
2. เทศบาลตำบลเชิงแส
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโรง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์

พื้นที่ : 96.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,934 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อเดิมคู่บ้าน ดอกบัวบานทั่วถิ่น ธารารินทั่วเมือง สมเด็จเจ้าลือเลื่อง เมืองสะตอพันธุ์ดี

พิกัด
7°37′6″N 100°19′42″E

แผนที่อำเภอกระแสสินธุ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ