อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ถนนศรีนคร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ : 044 599 220

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอรัตนบุรี


การปกครอง : อำเภอรัตนบุรี มี 12 ตำบล 163 หมู่บ้าน
1. ตำบลรัตนบุรี
2. ตำบลทับใหญ่
3. ตำบลธาตุ
4. ตำบลยางสว่าง
5. ตำบลแก
6. ตำบลกุดขาคีม
7. ตำบลดอนแรด
8. ตำบลน้ำเขียว
9. ตำบลหนองบัวทอง
10. ตำบลเบิด
11. ตำบลไผ่
12. ตำบลหนองบัวบาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลรัตนบุรี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี

พื้นที่ : 383.81 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 92,202 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
รัตนบุรี เมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพร้วผ้าไหม ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม

พิกัด
15°19′13″N 103°51′25″E

แผนที่อำเภอรัตนบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ