อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์ : 034 599 740

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทองผาภูมิ


การปกครอง : อำเภอทองผาภูมิ มี 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าขนุน    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลปิล๊อก    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลหินดาด    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลลิ่นถิ่น    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลชะแล    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลห้วยเขย่ง    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลสหกรณ์นิคม    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
2. เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม
3. เทศบาลตำบลท่าขนุน
4. เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ

พื้นที่ : 3,655.17 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,604 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำพุร้อนหินดาด ตลาดอีต่อง โบอ่องเจดีย์ ราชินีปูไทย เพลินใจแควน้อย เกินร้อยภูผา งามสุดตาเขื่อนวชิราลงกรณ

พิกัด
14°44′45″N 98°37′30″E

แผนที่อำเภอทองผาภูมิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ